Vi jobber mye med å definere hva vi skal være, gjøre tydelige prioriteringer og legge en strategi for de neste årene. Det arbeidet er ikke ferdig, men vi gjør samtidig kontinuerlig justeringer underveis.

Det har gitt oss gode resultater. Stjørdals-Nytt har det siste året opplevd stor vekst, og en kraftig økning i antallet lesere og opplag fra 2022 til 2023.

Stjørdals-Nytt er lokalavisa for Værnesregionen, med base i Stjørdal. Vi kommer ut på papir hver onsdag, gratis til alle husstander i vårt dekningsområde. Samtidig har vi siden 2022 lansert en abonnementsløsning for nettavisa.

Man får presentert noe av avishistorien på fasaden til Stjørdals-Nytts lokaler i Stjørdal sentrum. Foto: Sanna Drogset Børstad

Fakta om Stjørdals-Nytt:

 • Samlet opplag: 19.500 (fulldistribusjon til alle husstander) i Værnesregionen: Stjørdal, Malvik, Meråker, Selbu, Tydal, Frosta og Åsen (Levanger)

 • Utgiversted: Stjørdal

 • Daglige lesere totalt: 19.900

 • Daglige lesere digitalt: 4.500

 • Daglige lesere mobil: 4.000

 • Papirutgave: 1

 • Redaksjonelle årsverk: 4

 • Antall sider produsert: 2.496

 • Fordeling redaksjonelt stoff/annonser: 55 / 45

 • Antall lederartikler: Én i uka

 • Antall leserinnlegg på nett: ca 130

 • Antall refuserte leserinnlegg: Vi refuserer alle ikke-lokale leserinnlegg samt noen lokale, uten at vi har tall på eksakt antall

Mål og prioriteringer:

Stjørdals-Nytt lanserte abonnement for nettavisa midtveis i 2022, så vi jobber fremdeles med å bygge oss opp. Fra inngangen av 2023 til inngangen av 2024, har vi økt abonnementsbasen med omtrent 50 prosent.

Vi jobber jevnlig med analyser for å sikre at vi treffer abonnentene våre med stoff som de vil ha.

Samspillet mellom digitalt abonnementsprodukt og gratis, fulldistribuert papirprodukt er viktig for oss. Digitalisering av brukerne er en klar strategisk førsteprioritet i den tida vi er inne i nå. Samtidig skal vi fortsatt utvikle papiravisa til fortsatt å være et godt nyhetsorgan og foretrukket annonseprodukt.

Vi skal være en avis for stjørdalingen, først og fremst. Samtidig er det mye som skjer i våre omkringliggende kommuner som er interessant for folk på Stjørdal – og motsatt.

Slik så forsiden av den aller første Stjørdals-Nytt i 1980 ut. I 2023 ga vi ut 40. årgang.

Feiret 40 år med Stjørdals-Nytt

I 2023 ga vi ut den 40. årgangen av Stjørdals-Nytt, siden oppstarten i 1980. Regnestykket 1980 - 2023 går kanskje ikke automatisk opp i 40 år, men i den perioden var det opphold i utgivelser i et par år.

Vi markerte dette tidlig på nyåret i 2024, blant annet ved å presentere en tidslinje av avishistorien.

Vaktsamarbeid

Vi er en del av et vaktsamarbeid med andre lokale mediehus i Polaris Media Midt-Norge, som gir oss en beredskap på ettermiddag, kveld og i helger som vi i vår lille redaksjon ikke hadde hatt mulighet til å gjennomføre like godt på egen hånd. Vi ble en del av dette samarbeidet allerede i 2022, men fra januar 2023 ble det utvidet og systematisert ytterligere.

Det har gitt et kraftig løft for hendelsesdekningen på s-n.no.

Deler av vaktsamarbeidet under en fagsamling på Adressahuset i Trondheim.

Robotjournalistikk

Kunstig intelligens inntar redaksjonene i stadig større grad, og så også i Stjørdals-Nytt. Like før jul i 2023 inngikk vi en avtale med det svenske selskapet United Robots om levering av data fra Brønnøysundregistrene og Kartverket.

For hver gang et selskap opprettes, en bolig eller fritidsbolig selges, og for innrapportering av regnskap, opprettes det en automatisk redaksjonell artikkel, der offentlig informasjon om selskapet eller boligoverdragelsen legges inn. Prisstatistikk, økonomisk utvikling og lignende sammenlignes med tilsvarende salg eller bedrifter i samme område.

Kanskje viktigst for oss, er at de genererer verdifulle nyhetstips om lokalt næringsliv og eiendomsomsetning.

Vi tok også mot slutten av 2023 i bruk kunstig intelligens til å lage oppsummeringer av hva den redaksjonelle artikkelen handler om, som reporter selv kan legge inn i saker det er aktuelt å bruke det i.

I forbindelse med at vi bruker kunstig intelligens, har vi laget retningslinjer for dette her:

Journalistfaglig utvikling

Journalistene deltar i konserninterne kompetanseløft mellom mediehusene. Redaksjonen har også deltatt på Hellkonferansen og har jevnlige diskusjoner internt om redaksjonelle prioriteringer og utvikling.

Etikk

Stjørdals-Nytt har i 2023 ikke blitt klaget inn til Pressens Faglige Utvalg. I tilfeller ved reaksjoner fra leserne, har redaktør søkt å få avklart dette på lavest mulig konfliktnivå.

De mest leste sakene

De sakene som har blitt mest lest i 2023, har det til felles at de handler om leteaksjoner, drap, dødsfall, branner og ulykker.

Drapssaken i august 2023, der en kvinne i 20-årene ble funnet død i et hjem i Stjørdal, er blant dem.

Andre saker som har vært populære blant våre lesere:

Når alarmen går om savnet person, slipper medlemmene i Norsk folkehjelp Stjørdal det de har i hendene og hiver seg i bilen, for å hjelpe til i søket. Over halvparten av søkene dreier seg om personer med økt selvmordsrisiko og personer med demens.

Andreas Nårstad (30) er beredskapsleder for Norsk folkehjelp Stjørdal. Foto: Stine Marie Larsen

Det er enkelt å ha en mening om andre, hvordan livet deres er og hvordan de lever det. Mange har meninger om hvorfor man tar de valgene man gjør, at man burde gjort det annerledes, eller tenkt mer som dem. Da ville verden vært perfekt, sant?

Kenneth Hansen i Stjørdal motorshow snakket ut om ryktene.

Kenneth Hansen snakket ut i Stjørdals-Nytt. Foto: Guro Storli Aune

Over 180 kjøretøy deltok i bilkortesjen i Hegra en torsdag kveld i august for å hedre 18-åringen som ble funnet omkommet i begynnelsen av august.

Er det virkelig slik at man må velge riktig første gangen når man skal søke seg inn på høyere utdanning? Velga Bakkemyr og Stein Løvø endte ikke opp hvor de trodde første gangen.

Velga og Stein endte ikke opp der de trodde de ville når de valgte utdanning. Foto: Privat

Det er stor interesse for saker som omhandler næringslivet og folk i næringslivet, her representert ved konkursen i sportsbutikken Nava sport på Torgkvartalet i oktober 2023.

Blant andre godt leste næringssaker er oppstart av restaurant, andre konkurssaker, og selskaper som sikrer seg store kontrakter.

Nava sport gikk konkurs.

En bonde i Stjørdal fikk frist til å rette opp i flere ting etter at Mattilsynet dukket uanmeldt opp på inspeksjon på gården hans, etter eb bekymringsmelding som omhandlet dyr som hadde satt seg fast i gjerder og fanghekk ute, og om våte og møkkete oppstallingsforhold ute på beite.

GJØRME TIL LÅRENE: Forholdene rundt fôringsplassen utendørs var ikke gode, mener Mattilsynet. Foto: Mattilsynet

Spørsmål fra Polaris-stiftelsen

1. Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør? Nevn kort tre punkter.

Sørge for et troverdig nyhetsprodukt, som folk kan ha tillit til. Dette blir bare viktigere og viktigere med de utfordringene som følger med både sosiale medier, tilgang på store mengder informasjon, og kunstig intelligens.

2. De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

Vi har ingen nedskrevet policy, men redaksjonelle medarbeidere er innforstått med at deres rolle som journalister ikke er forenlige med et politisk engasjement eller det å uttrykke sine egne meninger om kontroversielle spørsmål i sosiale medier.

3. Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

Vi har laget retningslinjer for redaksjonens bruk av kunstig intelligens, som kan leses her.

Stjørdals-Nytts journalister skal forholde seg til innhold skapt av AI på samme måte som med andre informasjonskilder: Med nysgjerrighet, kritisk blikk og varsomhet. Leserne skal ikke være i tvil om hva som er ekte og hva som er generert.

Alt som produseres ved hjelp av AI, skal leses gjennom og godkjennes av redaksjonen.