Stjørdals-Nytt vil fremover ta i bruk kunstig intelligens, blant annet til å lage en oppsummering (kortversjon) av artikler vi publiserer.

I den forbindelse ønsker vi full åpenhet, og har utarbeidet retningslinjer for redaksjonens bruk av kunstig intelligens. Verdier som troverdighet og tillit står ekstremt høyt hos oss, og vi understreker derfor at vi vil være transparente og tydelige om vår bruk av kunstig intelligens.

Stjørdals-Nytt vil aldri bruke AI på en måte som er egnet til å undergrave verdier som tillit, troverdighet, integritet og dokumentasjon, eller pressens etiske regelverk.

Alle oppsummeringer vil gjennomleses og kontrolleres av redaksjonen, og det er mennesker som står for alle redaksjonelle avgjørelser.

Det er Stjørdals-Nytts sjefredaktør som har det fulle ansvaret for alt innhold som produseres av Stjørdals-Nytt, og Vær Varsom-plakaten gjelder også for innhold som er skapt av eller med kunstig intelligens.

Målet med bruk av AI er å frigjøre tid hos journalistene, samt skape bedre produkter for leserne våre.

  • Stjørdals-Nytts journalister skal forholde seg til innhold skapt av AI på samme måte som med andre informasjonskilder: Med nysgjerrighet, kritisk blikk og varsomhet.

  • All bruk av generativ AI skal manuelt leses gjennom og godkjennes av redaksjonen. Vi kan ikke garantere at teknologien leverer troverdig innhold i hvert enkelt tilfelle.

  • Det kan være problematisk å dele upublisert materiale med AI-tjenester, fordi vi ikke vet hva dataen brukes til. Derfor skal ikke upublisert materiale, konfidensiell informasjon og sensitive opplysninger deles.

  • AI-generert innhold skal merkes tydelig og forståelig for våre lesere.

  • Leserne skal ikke være i tvil om hva som er ekte og hva som er generert. AI-genererte illustrasjoner og grafikk skal godkjennes av redaktør før bruk. Vi skal ikke bruke fotorealistiske bilder.

Teknologien er i rask endring, og disse retningslinjene vil revurderes og oppdateres fortløpende.