Mattilsynet dukket uanmeldt opp på gården: Mener det kan være fare for dyrevelferden