Debattinnlegg skrevet av Kåre Børseth.

Hva skjer med vår Trafikksikkerhet i vår Kommune?

Vi får stadig påminnelse om at vårt Trafikksikkerhetsutvalg er vingeklippet!

En av de viktigste oppgavene trafikkutvalget hadde, var å sørge for at skiltplaner ble utarbeidet å montert før veiprosjektet ble åpnet.

MEGET VIKTIG FOR TRAFIKKSIKKERHETEN!

Nå må alle politikkere forstå at dem OGSÅ har ansvar for at sånne ting skjer! Dette er ikke bare en skandale, men direkte slendrian.

Alle som har deltatt i våre veiprosjekt, har fått inn med teskje at skiltplaner må være vedtatt og på plass. Ellers ingen åpning.

Åpningsdatoen ble antydet og satt til 13. mai. Alle har etterlyst at denne Hognesaunveien omsider skulle åpnes denne datoen, og at trafikken til vår kirke skulle åpnes til store begivenheter og med stor trafikk i mai!

Jeg er ikke ute etter å lete etter en skyldig person, men håper at en av dere tar natta og dagen til hjelp for å få denne skiltplanen øyeblikkelig på plass.

Vi ser at entreprenøren har varslet i god tid før ferdigstillelse, uten respons.

HVA BETYR DETTE?