Debattinnlegg skrevet av Kåre Børseth.

No må vi våkne opp av dvalen vi som er borgere av Stjørdal! Jeg ble veldig hissig over tallene som dukket opp om hvordan den økonomiske situasjonen er i vår kommune!

Mange av oss har gått med den tro at Stjørdal har balansert på en økonomisk knivsegg. Så plutselig kommer sannheten fram i lyset, med mange millioner på bok. Meget godt resultat for Stjørdal Kommune!

Dette vil frigi midler som kan brukes på tjenester til innbyggerne.

Disse flotte ordene sto i kommunens pressemelding 18. februar 2022. Hva skal vi bruke disse midlene til?

Tankene går tilbake til et kommunestyremøte den 7. april 2022 hvor de borgerlige partiene ble forelagt 15 glimrende verbalforslag fra Arbeiderpartiet, Sv og Rødt. Alle med ett unntak ble nedstemt av den borgerlige fløy.

Dette ble gjort på grunn av en elendig økonomi...trodde vi! Hvor lett er det å narre folk?

Tankene går til saken om en redusering av kjøkkendriften ved Lånke bosenter hele helga og en hverdag i uka. Det kan ikke være dårlig økonomi som var de borgerliges grunn for å stemme ned disse positive forslagene.

Dette betyr at de borgerlige partiene ikke ønsker at kommunen skal utvikle et større aktivitets- og kulturtilbud sammen med frivilligheten til alle eldre.

Disse partiene prioriterer tydeligvis å sette av store summer til aksjekjøp i hotelldrift i en av våre nabokommuner framfor trivselstiltak i vår egen kommune. Endelig røper disse partiene hvor deres sympati går.

SKAL VI FINNE OSS I DETTE NARRESPILLET?