Debattinnlegg skrevet av Randi B. Børseth, som skriver på vegne av tilbudet for rus og psykiatritjenesten ved dagsenteret i Meråker.

Vi er mange som opplever at vårt tilbud på onsdager på dagsenteret avlyses på grunn av at lederne må på møter og kurs akkurat på våre dager uten at en stedfortreder blir satt inn i stedet. Også at vi må vike for at noen andre trenger vår plass på våre dager.

Det føles deprimerende at vårt viktige tilbud rammes gang etter gang. Dette er et lavterskel tilbud. Det er godt å komme ut og treffe folk i trygge omgivelser.

For oss som bruker dette tilbudet hver onsdag føles det trygt å ha en plass hvor vi møter likesinnede og hvor vi deler gode samtaler og føler et fellesskap med andre.

Her er det mye latter og mange knytter nye vennskap, vi har quiz, kortspill, bingo, strikking og når været innbyr til det har vi turer ut i det fri, både i nærmiljøet og lengre turer med blant annet grilling og bålbrenning.

De siste årene har vi hatt en juletur til Vuddu Valley. Det bygger gode relasjoner for oss som deltar.

Vi nyter et måltid ilag som vi lager sjøl og for mange av oss som til vanlig er alene, ser vi fram til disse timene hvor vi føler oss som en enhet.

For mange av oss innenfor denne gruppen er det vanskelig å komme seg ut å møte verden, men dette tilbudet føles trygt å dra til på gode dager. En føler at en blir godt tatt vare på og ingen dømmer deg for at du er annerledes.

Vi er flinke til å støtte og gi hverandre positive tilbakemeldinger.

Vi ser at vi oftere og oftere får beskjed om at dagsentret er stengt på grunn av at de ansatte har andre gjøremål, uten at det blir satt inn en vikar. Flere i gruppa har ikke andre arenaer å være med på.

Derfor er det veldig viktig at onsdagene ikke blir tatt ifra oss.