I tiden framover vil vi gradvis innføre en pluss-løsning. Dette innebærer at stadig mer av det redaksjonelle innholdet du tidligere har funnet åpent tilgjengelig på S-N.no etter hvert vil kreve et abonnement. Dette gjør vi for at vi skal kunne finansiere journalistikken vi lager i en tid der reklameinntektene er truet av både covid-19 og internasjonale aktører som Facebook og Google.

Nå går vi ut med et prøveabonnement til deg som ønsker å delta fra starten og som samtidig vil dele erfaringer med oss i redaksjonen. Vi tilbyr deg et prøveabonnement ut mars 2022 for kroner 1. Giro sendes. Normal pris blir kroner 99 per måned, og abonnementet løper til det blir sagt opp. Tilbudet gjelder fram til 15. januar.

Ønsker du å delta, send oss en e-post til Brukermarked i Polaris Media bpm@polarismedia.no med ditt fulle navn og ditt telefonnummer. Merk e-posten med: «Prøveabonnement Stjørdals-Nytt».