Den fornærmede ektemannen ble ved 11 anledninger akuttinnlagt på sykehuset, uten at han selv forsto hva som kunne være årsaken. Retten mener kvinnen skal ha brukt plantegiften akonitin, som hun har servert sin mann via mat og/eller drikke.

Mannen skal ved to av innleggelsene ha fått konstatert hjertestans. Trøndelag tingrett skriver i sin konklusjon at de finner det «bevist utover enhver rimelig tvil at det var tiltalte som forut for de ulike sykehusinnleggelsene i tiltaleperioden forledet fornærmede til å innta plantegiften akonitin».

Innlagt månedlig

Ifølge tiltalen skal hendelsene ha skjedd fordelt på en ettårsperiode, som tilsier at kvinnen skal ha forsøkt å drepe fornærmede en gang i måneden.

Under en ransakelse hjemme hos ekteparet ble det funnet rester av planter samt andre gjenstander som sprøyter og flasker som inneholdt spor av plantegift.

TV2 opplyser at aktor Reberg Nessimo skal ha påpekt at kvinnen også skal ha søkt etter giftige planter på internett. Tiltalte skal ha forklart at hun brukte plantegift for å kvitte seg med fluer.

Plantegiften skal også ha blitt påvist i en blodprøve og urinprøve hos fornærmede, opplyser avisen videre.

12 års fengsel 

Kvinnen skal ikke ha erkjent straffeskyld i Trøndelag tingrett. Tiltaltes tidligere forsvarer, John Berg, mener at bevisene som ble lagt frem under rettsaken ikke holder.

Den samlede straffen for grovt bedrageri og drapsforsøk ble 12 års fengsel. Kvinnens nye forsvarer, John Christian Elden, sier til TV2 at det ligger an til anke.

– Jeg har akkurat overtatt denne saken, men alt ligger an til at det blir full ankeprøving i lagmannsretten. Siktede har nektet både for å være gjerningsperson og for å ha drapsvilje, og saken er svært sammensatt.

Kvinnen skal heller ikke ha erkjent straffeskyld for tiltale om grovt bedrageri. Tiltalte skal i henhold til tiltalen ha tatt opp kredittlån hos åtte ulike banker på til sammen 1,7 millioner kroner. Dette også i ektemannens navn.

Ingen diagnose

Rettspsykiatere har i sin erklæring skrevet at de ikke har klart å stille noe diagnose, men ber retten vurdere om kvinnen kan lide av en eller flere personlighetsforstyrrelser eller Münchausen by proxy.

Det er ikke blitt funnet symptomdiagnoser som psykose, som videre kan gi straffrihet.

Mannen skal ha tatt ut seperasjon, og kvinnen ble i tillegg til fengselsstraffen dømt til å betale eksmannen 250.000 kroner i oppreisningserstatning.

Ifølge TV2 skal kvinnen også ha forsøkt å forgifte deres sønn datert tilbake til 2015. Mannens bistandsadvokat, Vibeke Meland, skal ha forklart til avisen at fornærmede er lettet over at tiltalte ble domfelt og at han ble trodd ved begge tilfeller.