En kan se de ruve på veg gjennom Selbu. Hvor fort vindmøllene skal gå, vil avgjøre hvor stor inntektene vil bli.

Stortinget skal vedta regelverket for avgiften for å produsere strøm av vind.

Planen er å vedta i 2022, og innkreve fra 2023.

Det skal bli avgift for hver eneste kilowatt strøm vindmøllene vil produsere.

I budsjettet for 2022 som kommunestyret i Selbu vedtok, ble den nye inntektskilden omtalt.

Pluss minus 3 millioner

For Selbu anslås årlig avgift til omkring 3 millioner kroner, med 1 øre for hver kilowatt.

Men i og med at Stortinget skal vedta detaljene, må Selbu vente på å få vite hvor mange kroner vind vil blåse inn i kommunekassen.

I en høringsrunde har mange hatt synspunkter på avgiften, og hvor mye kommunene skal få.