Av bekymret mamma Toril Kringen

Jeg ser at du i Bladet sier at «Vi må tilstrebe å nå lærernormen». Jeg forstår at ordet lærernorm kan være misvisende, da norm er noe vi forbinder med noe omtrentlig som man bør forholde seg til.

Fakta er at det i opplæringsforskriften § 14A-1 settes et MINSTEKRAV TIL LÆRERTETTHET! Bare se her:

På ein grunnskole skal forholdet mellom talet på lærarar og elevar i ordinær undervisning frå 1. august 2019 maksimalt vere:

a. 15 elevar per lærar på 1.–4. årstrinn

b. 20 elevar per lærar på 5.–7. årstrinn

c. 20 elevar per lærar på 8.–10. årstrinn