Av Kåre M. Børseth

Jeg må få kommentere denne saken om gjenåpning av det gamle elveløpet, som ansatt  som maskinkjører hos F. Selmer på 60-tallet og som fikk entreprisen med å forandre Stjørdals-elvas løp. Begrunnelsen for dette var  det trange løpet under flystripa og  utvidelse av rullebanen.

Så ble det bestemt at elva skulle få fritt løp direkte ut i fjorden. En av de mange fordeler med dette var at det ble mindre vårflommer som flommet over flott dyrkajord oppover dalen! Resultatet av dette omfattende arbeidet var meget vellykket, så mitt spørsmål må bli til dere som skal ta dette skrittet tilbake og eventuelt åpne  det gamle elveløpet: Hvorfor? Har vi virkelig råd i disse trange tider å foreta sånne dumme ting?

Dere som har tatt initiativ til dette må komme med en skikkelig god begrunnelse og framtidig fordel for vårt dalføre. Blir det et videre sumpområde inn mot sentrum av vår by? Jeg håper at jeg slipper å oppleve at det løpet som vi med mye strev fikk åpnet og med fritt løp ut i fjorden blir rasert og stengt.