Vil gjenåpne gammelt elveløp – har fått innvilget penger