Sagnet om dette turområdet involverer trolldom, småfolk og Henrik som «kurerte kleinfolk»

foto