Kjersti på pallplass under COC-renn i Midtstubakken

foto