Flere fra regionen tatt ut på samling - kan bli aktuelle for landslag