Kjersti fører familiens gode kombinerttradisjoner videre