Alle klubbene sliter med å ha nok spillere. Nå har de inngått unikt samarbeid

foto