Se G19 Malvik/Hommelvik mot Emblem IL i opptak her

foto