Lastet ned hundrevis av timer med overgrepsmateriale av barn. Møtte ikke opp i retten