Sendt til sykehus etter slag i hodet på privat fest