Den deles ut på Aqua Nor messens åpningsdag og er på 100.000 kroner, et diplom og et bilde fra Trondheim med Nidarosdomen og Nidelva. Årets søknader dekker et vidt fagfelt innen akvakulturen.

Maskon AS har utviklet en helautomatisk vaksinemaskin for settefisk av laks og ørret. Den manuelle vaksineringen har vært en uhyre arbeidskrevende og ikke helt ufarlig prosess for de som har arbeidet med vaksineringssprøyten dersom de selv skulle bli stukket. Nå kan 20.000 fisk vaksineres i timen og for å vaksinere 200.000 fisk vil bemanningen reduseres med 10 – 12 personer fra manuell til helautomatisk drift.

Flatsetsund Engineering AS fra Frei og Nutrio AS fra Fredrikstad er de øvrige nominerte.

Juryen har bestått av Kjell Maroni, Fagsjef for FoU Havbruk i FHL, Viggo Andreassen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Petter Arnesen, konsernansvarlig for fôr, miljø, avl og genetikk i Marine Harvest AS og Tor Anders Elvegaard, Prosjektdirektør i Norlaks-konsernet.