Det er Rømmingskommisjonen for akvakultur som inviterer aktører fra havbruksnæringen og myndighetssiden til et erfaringsseminar.Kommisjonen vil oppsummere viktige aspekter ved det rømmingsforebyggende arbeidet som er gjort i løpet av dens funksjonstid, og det vil bli fokusert på dagens og framtidens utfordringer:

  • Er forskningsinnsatsen for å avdekke rømmingshindrende tiltak tilstrekkelig?

  • Hvordan kan vi unngå kjetting som brister som glass?

  • Har myndighetene et godt nok regelverk og tilsyn?

  • Har næringsaktørene tilstrekkelig fokus på rømmingsforebyggende arbeid?