Har gransket raset ved Stavsjøfjelltunnelen – dette sier rapporten