Klokka 16.35 sto det to biler i grøfta i nordgående retning ved avkjøringen til Trondheim lufthavn Værnes.

Bergingsbil var på stedet.

110-sentralen i Trøndelag kjente ikke til noe trafikkuhell ved Værnes.

Da Stjørdals-Nytt først kom i kontakt med politiet en knapp time senere fortalte operasjonsleder at de ikke hadde hørt om noe trafikkuhelle i området.

– Men vi har fått melding om en punktering, og bilen kjørte utenfor vegen. Vedkommende hadde ordnet bilberging selv, opplyser operasjonsleder Anne Birgitte Arras.