Det er positivt ladet navn. Undertittelen er «Norges frodigste festival» med henvisning til Frostas rike grønnsakproduksjon, sier Stig Skjæran som berømmer Hallbjørn Stenhaug for å ha gjort en stor innsats når det gjelder å sette Frosta på kartet.

Det har han i stor grad klar gjennom festivalen. Vi syntes det var trist at han valgt å legge ned. Flere tenkte at det er forferdelig om alt arbeidet som Hallbjørn har lagt ned, skulle gå til spille. Vi kan ikke gi fra oss denne muligheten. Da får vi heller prøve.

Hvem er det?

Neset fotballklubb engasjerte seg i denne saken. Terje Viken er styremedlem og ville gjerne bringe festivalen videre.  Det var også musikere som ønsker at Frosta fortsatt skal ha en festival. Terje Storli i Stage Dolls ringte ordfører Johan Petter Skogseth og lurte på hvordan det ble med Frostafestivalen.

Da visste ordføreren at Terje Viken og Tore Moksnes gjerne ville gjøre noe. På den måten ble Storli koblet opp mot de to. Resultatet ble et samarbeid mellom Neset Fotballklubb og et aksjeselskap som heter Frosta Arrangement. Sammen har vi skapt «Frosta Fjordfestival» som er eid av fotballklubben og aksjeselskapet.

Når vil sommerens arrangement finne sted?

Det er i dagene fra fredag 20. juli til nattetimene søndag 22. juli. Arrangementet starter fredag kl. 19.00. I årets festival vil fem band delta. Vi starter med Sjuende Far i Huset som etterfølges av Stage Dolls; godt kjent i Småland der de trives. Med slike solide aktører får vi garantert en vellykket fest. Stage Dolls har to ganger deltatt under Frostafestivalen, sier Skjæran.

Og hva kommer på lørdag?

Vi skal bruke hele lørdagen. Først er det Frostadagene.

Hva vil de inneholde?

Det skal vi komme tilbake til. Arrangementet er rettet mot familier og vil nok ha et innhold som kan skille seg litt fra tidligere år.

Og om kvelden?

Da står vi foran en storartet aften med gode gjester: Først kommer hele Trøndelag «Bugges Firo» med spilleerfaring fra alle typer arranement; det gjelder helt ned fra bryllup og opp til spillejobber for store forsamlinger. Tore Bugge har en egen tilknytning til Frosta og setter stor pris på denne muligheten til å få spille sammen med resten av gruppa.

Hvem ellers?

Etter «Bugges Firo» kommer «Sia Gubba» som nådde helt til den norske finalen i Grand Prix. Dette er ei gruppe som har nådd fram til et stort publikum; en god stemningsskaper.

Og hvem skal avrunde?

Når de er ferdig, kommer «Hammers Harem». Det er et danseorkester som har eksistert en god stund med kjente låter som «Vinterfolket» og «Nøkken». Her er det også en frosting som spiller trommer. Han heter Jan Inge Fånes.

Hvem har skaffet gruppene?

Her har vi hatt førsteklasses hjelp fra Terje Storli som kjenner dette markedet. Det er viktig med god kunnskap når du skal engasjere orkester, sier Skjæran som forteller at det jobbes opp mot ulike samarbeidspartnere.

Skjæran understreker: - Vi starter forsiktig. Det betyr at vi klarer å gjennomføre arrangementet med et jevnt tilsig av publikum. Det er vår overbevisning at Frosta har rom for to festivaler. MIG-festivalen på Tautra er solid etablert, men Frosta har også rom for et tilbud i tillegg.

Hva betyr det?

Jo, det betyr at arrangementet klarer seg med 600 tilskuere pr. kveld. Alt som kommer i tillegg blir overskudd. Men vi starter nøkternt og håper at dette er starten på mange gode og innholdsrike år med «Frosta fjordfestival». Frosta trenger et slikt arrangement med felles hygge.

Hvordan er tilbakemeldingene så langt?

De er overstrømmende positive. Mange mennesker uttrykker stor glede over at Frosta opprettholder tradisjonen med en festival om sommeren. Vår forgjenger drev i ni år. Nå blir det festival om sommeren i Frosta for 10. gang. Sett av denne helga og kom på Frosta; gjerne i selskap med andre familiemedlemmer. Vi skal gi dere ei veldig trivelig helg dere vil minnes med glede, sier Stig Skjæran.