- I 1979 sto vi midt i kampen mot neddemming av Forras rike naturmangfold. Diskusjonene fortsatte helt fram til 1986. Da besluttet Stortinget å verne Forra som vassdrag. Det var en stor dag. En lang kamp var ført til seier.

Forramarsjene var en del av denne kampen. Etter den første Forramarsjen i 1979 ble det gjennomført en ny marsj året etter. Den tredje marsjen ble gjennomført i

1984. I 1986 feiret vi Stortingets vedtak på Sillermoen, sier Arne Moksnes som håper riktig mange tar turen innover til Sillermoen søndag 17. august.