Barnehagen har gjentatte ganger blitt utsatt for hærverk. Nå har det skjedd igjen

foto