Her ligger gaupefamilien og ser utover sjøen. Silje (16) fikk en stor naturopplevelse