Ragna Straume (V) fremmet følgende forslag: «Formannskapet ber rådmannen iverksette prosjektering for bygging av paviljonger ved Kvislabakken skole for å møte behovene for nye undervisningslokaler. Prosjektet finansieres med midler som er satt av til Bergkunstsenter i henhold til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-21. Resterende finansieres med midler fra kommunens disposisjonsfond».

Med den nye forståelsen mellom Arbeiderpartiet og Venstre ble både de to forslagene fra Joar Håve og forslaget fra Ragna Straume vedtatt med seks mot fem stemmer. Det betyr i første omgang et politisk nederlag for ordføreren og hans flertallskonstellasjon. Men det kommer en omgang til. Det er behandlingen i kommunestyret der de fire styrende borgerlige partiene (Sp, H, Frp, KrF) har flertall sammen med Miljøpartiet De Grønne. Så gjenstår det å se om MDG følger sine samarbeidspartnere i denne saken.

Budsjettmøtet i kommunestyret starter torsdag 14. desember kl. 09.00.