- I utgangspunktet var det mangel på skogkompetanse i Tydal. Da ble det diskusjoner om Selbu kunne bidra og om jeg kunne bli skogsjef for begge kommuner, sier skogsjef Are Søreng. Nå er han ikke «bare» skogsjef i Selbu, men også i Tydal.

3,5 årsverk sammen

Forholdsvis små kommuner har ofte utfordringer med å inneha nødvendig kompetanse innenfor alle fagfelt. I tillegg sto Tydal i fare for å miste noen av sine tilskudd av samme grunn. Da måtte grep tas.

- Vi måtte se de to kommunene i sammenheng, men for at jeg kunne styre skogbruksetaten i begge kommunene måtte noen av mine øvrige arbeidsoppgaver i Selbu overtas av andre. Da ble løsningen at Tydal kommune trådte til der, sier Søreng.

I praksis betyr dette at jordbruks- og skogbruksenheten i Selbu og Tydal nå utgjøres av 3,5 årsverk. Sammen innehar de både kompetanse og kapasitet til å håndtere oppgavene.

- Dette er rett og slett bytting av tjenester og ingen av kommunene har noen ekstra kostnader knyttet til dette samarbeidet, sier jordbrukssjef Marit Kjøsnes Renå. Tydals landbruksrådgiver John Inge Sirum er selvsagt også en del av samarbeidet og det samme er et halvt årsverk på merkantile tjenester.

500 000 mål skog

Samarbeidet var oppe og gikk fra 1. januar i år, og så langt har det fungert etter hensikten. For skogbrukssjefen betyr det at arealet han skal følge med er utvidet med cirka 150 000 mål.

- I Selbu er det cirka 350 000 mål med produktiv skog, og i de to kommunene til sammen skal det settes ned omtrent 450 000 nye planter i løpet av våren, sier Søreng.

Januar og februar har vært gode «innkjøringsmåneder» for samarbeidet ettersom det er temmelig rolig sesong i skogen på etterjulsvinteren. Men nå er det bare å brette opp ermene for Søreng som skal ha full oversikt over et stort område.

- Når det drar seg til plantesesongen blir det vesentlig mer hektisk. Alt som betales ut gjennom skogfond skal sjekkes og det er en god del kontroller og dokumentasjon som må gjøres, sier Søreng.

Kontordag i Tydal

Å ha skogansvaret for to kommuner betyr noen ekstra mil i bil og en skogbrukssjef mer på farten.

- I «høysesongen», som vi anslår å være fra påsketider og fram til neste vinter, skal jeg ha en dag hver uke da jeg har Tydal som kontorsted. De øvrige fire dagene er jeg i Selbu som tidligere, men vi får vurdere ting etter hvert. Her blir veien til underveis, sier Are Søreng.

Bygger kompetanse

Samlet sett er det ingen tvil hos den «nye» jordbruks- og skogbruksetaten i Selbu og Tydal om at dette er en lykkelig løsning.

- På denne måten får vi utnyttet den samlede kompetansen bedre. Selbu er en såpass mye større kommune at vi er borti ulike typer saker litt oftere enn tilfellet er for Tydal. Da kan vi bruke vår kompetanse, mens Tydal har kompetanse på andre områder enn det vi har igjen. Alt kan gjennomføres både bedre og kjappere, mener jordbrukssjef Marit Kjøsnes Renå, som i likhet med sine kolleger Sirum og Søreng kjenner Neadalen veldig godt.