For tolv år siden ble det montert en fontene i Nustadparken i Meråker sentrum. Nå er den moden for oppgradering, noe som vil koste kommunen 150.000 kroner.

Fontenen i Nustadparken var en gave til Meråker kommune fra Meraker Brug, Coop og NTE for tolv år siden. Nå har utbygginger i området gjort at det må bygges ny strømforsyning for å holde drift i fontenen. Det innebærer at det må ny pumpe og nye lys inn i fontenen. Totalt anslår rådmannen at det vil koste 150.000 kroner å oppgradere den slik at den kommer i «normal» drift igjen.

- Rådmannen har vurdert hva innkjøp av en ny fontene vil koste i forhold til oppgradering av den eksisterende, da tolv års levetid må ansees normalt for en installasjon av denne type. Anslag på ny pris på en fontene som har tilsvarende kapasitet og utforming er cirka 500 000. En er kjent med at kostnaden på dagens fontene var cirka 270 000 kroner ved innkjøp for tolv år siden. Ved innkjøp av ny pumpe, nye lys og ny festeanordning vurderer en at fontenen kan ha flere års videre drift, og det vil etter rådmannens vurdering være et bedre alternativ med å oppgradere eksisterende fontene heller en investering i en helt ny fontene, skriver rådmannen i sitt saksframlegg til politikerne.

Konklusjonen fra administrasjonen er at man velger oppussingsalternativet framfor nykjøpsalternativet. I saksframlegget poengterer rådmannen at han har oppfattet at det er et ønske om at fontenen monteres i elva gjennom sentrum slik som tidligere år.

Dersom politikerne sier ja til oppgraderingen foreslår rådmannen at kostnadene dekkes av kraftfondet.