100 % vekst i Trollheimen, og 85 % i Sylan. Nå var ikke fjorårets påske noe å skryte av, derfor er det riktigere å sammenligne med snittet av de siste fem år. Da er det en økning på 13 % i Trollheimen og 60 % i Sylan. Alt i alt må vi si at dette har vært en flott påskesesong i fjellet hvor forholdene var veldig fine selv om været varierte litt.

Stort dagsbesøk

Turisthyttene har i tillegg hatt stort dagsbesøk. På Jøldalshytta ble det påskeaften sagt av lokalebefolkningen at man aldri hadde sett så mye folk i Jøldalen på en gang før. Også Gjevilvasshytta opplevde svært stort påtrykk av daggjester. Dette, sammen med observasjoner i fjellet generelt, tyder på at det er mange flere som bruker fjellet, gjerne fra egne hytter i randsonene.

Hyttene opplever en jevn fordeling av hytte til hytteturgåere, og folk som bor flere dager på hyttene. Både familiegrupper og toppturentusiaster velger å gå dagsturer fra hytta.

Det er sammenheng mellom tilgjengelighet og besøk. Det er Jøldalshytta, Gjevilvasshytta og Schulzhytta som har det aller beste besøket sammenliknet med historiske tall. Trollheimshytta ligger langt inne i fjellet og det er krevende å komme seg dit. Noe som også gjenspeiles på besøkstallet. Storerikvollen har også godt besøk, noe som sannsynligvis skyldes den etablerte ruta mellom Sverige og Norge, sier Bergrem.

Fortsatt åpne hytter

Det er nå tid for vårens vakreste eventyr; vårskiturer til fjells. Men jevnt påfyll med snø gjennom påska er skiføret bedre nå enne det var før påske. Benytt derfor sjansen mens hyttene er betjente. I Sylan er Nedalshytta betjent til 12. april mens Storerikvollen holder åpent helt til 19. april. I Trollheimen har Gjevilvasshytta og Jøldalshytta betjent drift til 12. april.

Også alle de selvbetjente turisthyttene til Trondhjems Turistforening, som Kårvatn, Bårdsgarden, Barnas Naturverden, Vassendsetra, Kjølihytta, Græslihytta og Trollheimshytta og Schulzhytta er nå selvbetjent og kan gi mange fine turopplevelser utover våren, avslutter Bergrem.