I vår brøt han gjentatte avtaler om samfunnsstraff. Nå får han en ny sjanse