Endringene medfører blant annet at sone A blir utvidet til også å omfatte stasjonene Hovin og Lundamo i Melhus kommune og Hell, Trondheim lufthavn, Stjørdal, Skatval og Hegra i Stjørdal kommune.

Øker alder for barnebillett

Nå vil snart barnebilletten gjelder for unge opp til fylte 20 år. Det er positivt nytt for ungdom og de yngste som studerer. Fra før reiser alle barn under fire år gratis, nå økes dette til å gjelde for alle barn under seks år

Dette er en gladsak for alle som pendler til jobb til og fra Trondheim, nå utvides sone A til også Stjørdal. Vi har fortsatt en vei å gå for å få lavere studentpriser, da prisene er de samme prisene for ordinært reisende.

For de som bor og studerer i Trondheimsregionen vil dette være en betydelig forbedring. I praksis betyr dette at man nå kan betale 40 kroner for tog fra Hell til Trondheim, om man reiser med tog. Dagens pris er like under hundrelappen.

500 millioner i byvekstavtalen

Forslag sak 171/21 – fra Per Olav Skurdal Hopsø på vegne av Ap, Sp, SV, KrF og MDG.

Fylkesutvalget ønsker at de totalt 500 millioner kronene fra byvekstavtalens tilleggsavtale til takstreduksjon innenfor kollektivtrafikken skal benyttes som følger:

Utvidet aldersgrense for barnebilletten til 20 år, ny alder blir da 6 til 20 år.

Utvidelse av sone A til å dekke hele byvekstavtaleområdet for buss, for cirka 15 millioner årlig.

Full integrering av Trønderbanens billetter i sone A, for cirka 12 millioner kroner årlig.

Det settes av 10 millioner kroner for iverksetting av tiltak 1-3 i 2021.

50 millioner settes av til buffer i tilfelle effekten av tiltakene blir uventet stor, utløser utilsiktede kostnader eller dersom kostnadene ikke er korrekt estimert.

Øke gyldighetstiden på enkeltbillett til maks 3 timer, slik at billetten blir rimeligere spesielt for fritidsreiser, tiltaket vurderes spesielt utenom rushtrafikk.

Må jobbes videre

Fylkesutvalget vil påpeke at utvikling og testing av følgende punkter må jobbes videre med innenfor de allerede årlige økonomiske rammene til drift av kollektivtrafikken:

Nye billettprodukter tilpasset hjemmekontoristen, som bedre treffer de som reiser jevnlig på jobb, men ikke hver dag.

Hybridløsninger, et kombinasjonsprodukt som både har lavere pris og lavere marginalkostnad for neste reise enn enkeltbilletter.

Tidsdifferensierte/dynamiske takster for å fordele reisene bedre over døgnet.

Billettprodukter som sørger for at takstveggutfordringene løses slik at flere velger å reise kollektivt fra randkommuner til byvekstområdet.

Fylkesutvalget er positive til eventuelle rabattkampanjer og informasjonskampanjer, men disse må også håndteres innenfor de allerede gitte rammene.

Basert på Fylkesutvalgets vedtak i denne saken gis Fylkesordføreren fullmakt til å fremforhandle en omforent bruk av midlene i byvekstavtalens tilleggsavtale med de øvrige partene i Miljøpakkens kontaktutvalg.