Sender ut farevarsel: - Kan gi utfordrende kjøreforhold