To karer i 80-åra i heftig krangel: Truet med å kjøre på den andres bil