Stjørdaling siktet for vold, ran og frihetsberøvelse: – Han har ikke forklart seg