Åpner E6 og Stavsjøfjelltunnelen etter ras

foto
Det har pågått kontinuerlig arbeid på rasstedet siden onsdag. Foto: Joakim Halvorsen / NTB