Renta for nye boliglån med fast rente har økt med 0,20 prosentpoeng til 4,75 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er den høyeste fastrenta SSB har registrert for perioden de har data fra.

Både rentene på utestående boliglån og renta på utestående boliglån med flytende rente har økt. Rentene på utestående boliglån er den høyeste renta siden februar 2015, og lå på 3,35 prosent i oktober. Renta på utestående boliglån med flytende rente økte med 0,46 prosentpoeng til 3,39 prosent.

Styringsrenta er høyeste siden tredje kvartal 2008 etter at den ble satt opp til 2,3 prosent i starten av november.

Det er også høyeste innskuddsrenter siden 2015. Den økte i alt med 0,19 prosentpoeng i oktober til 1,35 prosent.

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR), bankens internbank rente, fortsetter å øke. I oktober økte NIBOR med 0,41 prosentpoeng til 3,42 prosent. Det er den høyeste verdien siden fjerde kvartal i 2008.