Vi er veldig godt fornøyd med å kunne presentere både historiske bygninger og nye lokaler her på gården. Vi har valgt å se nærmere på etterbruk av lokaler etter at tradisjonell landbruksdrift i fjøs og driftsbygninger endrer seg ikke bare for oss, men vi ser trenden flere steder innenfor landbruket. Det er fortsatt dyrkbar jord på gården, nær 100 dekar, denne leies ut. Jord og skog gir lite tilbake i form av inntekter derfor valgte vi å se mot andre muligheter på gården, forteller Ole Teodor Hofstad.

Mye gårdshistorie på gammel grunn

Representanter fra prosjektering, utførelse og finans, samt varaordfører, kunstnere, presse og andre var til stede da det nye konferansesenteret ble presentert nylig. Vertskapet Tone og Teodor ga da en historisk fremstilling av gården nevnt av Aslak Bolt og i Olav Engelbrektssons nedtegnelser. I rekken av eiere av gården var Mali og Gunnar Austkil. Deres tre barn vokste ikke opp etter at sykdom rammet hardt, og Ole Johan Hofstad overtok gården året 1926. Odelsgutten Peder, som skulle ta over, meldte seg til tjeneste under okkupasjonsdagene i april 1940, men falt ved Hegra festning. Gunbjørn Hofstad overtok gården etter hvert, og det er etter undersøkelser i slektsledd slått fast at både Tone Løwe og Ole Teodor har slektsrøtter til gården.

Vi fikk omlegging av veien forbi her året 1958, da mellomriksveien ble bygget. Tidligere gikk den forbi hovedlåna. Nå går E14 ned mot elva og løsningen mener vi ble bra for gården i ettertid. Vi har bilder fra drifta på gården der vi ser nøysomheten til bruker Gunbjørn. Jeg husker når far sveiset sammen grisebingene med borrestål. Det kostet 50 000 kroner å bygge grisefjøset den gang i 1965, fortalte Ole Teodor og viste sort-hvitt bilder fra tider med gammel gårdsdrift.

Gårdfolket ga laksefiskere husly

Det ble oppført et anneks på gården Austkil for 20 år siden. Da ble samtidig masstu på gården tatt i bruk til matservering med eget kjøkken. Masstu fikk møterom oppe og nede, har soverom i 2. etasje men lokalene hadde sine begrensninger.

Vi fant ut at mere tidsriktige lokaler måtte skapes. Det har vi nå greid å få til med det nye konferansesenteret. Vi tilbyr nye soverom med bad og toalett. Vi har fått laget vrimleareal med sittegrupper. Kunst fra lokale kunstnere som Sissel Næsbø og Oddruns atelier henger på veggene. Lamper og veggpryd er laget av Siv Anita Elstad med Savalla. Vi startet opp «Drama queen» - konseptet med Mord til middag, tilbyr temaforedrag og coaching, forteller Tone Løwe. Tidligere er stabburet og storstua inne i hovedbygningen restaurert.

Har det vært en lang vei mot målet Ole Teodor og Tone?

Ja, det startet med markedsundersøkelser der Innovasjon Norge og Proneo ble med. Så ble vi en del av prosjektet Levende landbruksbygg i 2007, der blant annet landbruksavdelinga i Nord-Trøndelag så spesielt på etterbruk av eldre driftsbygninger. Vi ble da trukket ut som en av tre gårder i Stjørdal. Så ble det forslag fra arkitekter, befaringer og økonomivurderinger, før ARB Snekkering kunne starte arbeidet. Arild Nilsen og hans snekkerteam har gjort en kjempejobb etter at vi endelig kom fram til riktig løsning. Vi har nå 15 rom med 27 senger disponibel. Konferanserommet er bygd sammen med mastu, og vi har fått en lys gang med bruk av glass mellom. Nytt og gammelt i skjønn forening slik planen var tidlig. Hoist energi og Trøndelag Elektro har vært med oss. Proneo, Økonomisjef til leie og Hegra Sparebank har gitt god rådgivning på veien. Vi liker å kalle dette et småskala konferansesenter der gjestene våre skal finne trivsel og en god atmosfære, forteller Ole T. Hofstad og Tone Løwe, som nå tar imot gjester til møter, konferanser, store og små selskaper til fin gårdsstemning og trivelige rammer.