Ga opplæring til 500 butikksjefer: -Det boblet nesten over