– Det har vært absurd å forholde seg til påstander om informanter som ikke finnes, sier Kjerkol til Dagbladet.

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

En av de sterkeste påstandene har vært at hun og medstudenten ikke har intervjuet de fire informantene hun mener å ha brukt, noe blant annet VG har omtalt.

Førsteamanuensis Thomas Laudal ved Universitetet i Stavanger har lest masteroppgaven og gått ut med støtte til Kjerkol, ettersom han mener det ikke kvalifiserer som alvorlig plagiat.

– Jeg er glad for at noen faktisk leser hele oppgaven på 121 sider. Jeg står inne for oppgaven vår, og det er godt å se at dataanalysen vår oppfattes som solid og godt forklart, sier Kjerkol.