Flere meldinger om støy i natt: – Ungdommer som drakk ved ungdomsskole