– Vi er stolte over å levere et skikkelig anlegg til Meråker. Dette er et anlegg som skal stå her de neste 50 årene, forteller direktør i Innherred renovasjon, Geir Tore Leira.

Ifølge Leira står det nye anlegget godt rustet til at innbyggerne i Meråker skal være de beste i landet til å kildesortere.

– I fjor oppnådde Meråker 53 prosent materialgjenvinning på alt avfallet de har kastet. Landssnittet ligger på en 38 prosent, sier han.

Den nye stasjonen inneholder over 40 forskjellige fraksjoner man kan sortere i. Dette medfører blant annet at innbyggerne og arbeiderne må ha et godt samarbeid, god forståelse og kunnskap.

- Hvis viljen og motivasjonen er der, vil dette gå fint, mener direktøren.

Meråkerordfører Kjersti Kjenes fortalte stolt om fremgangen til bygda med tanke på hvordan avfallshåndteringen var for 30 år siden.

En helgedag i måneden

Gjenvinningsanlegget vil i tillegg til ukedager, holde lørdagsåpent en gang i måneden. Dette er for å dekke opp for at hyttefolket ikke skal ha en unnskyldning for at søpla blir liggende, forklarer Leira.

– Da håper jeg alle får bort alt av søppel som kan ligge rundt. Det er ingen grunn til det, nå skal det være så god service at alt av avfall bør komme hit, sier han.

Selve prosjektet har vært stort for Innherred Renovasjon, forklarer Leira, som videre forteller at de for noen år siden fikk beskjed om å flytte til et nytt sted ettersom det var planlagt bygging av nytt renseanlegg på den daværende tomta.

– Siden den gang har det vært sterk politisk og administrativ vilje til å finne løsninger, og etter hvert ble det denne tomta. Vi snakket med Hernes og ble enige om at vi fikk til dette, og det er vi veldig fornøyd med.

Store utfordringer

Det er nå nærmere 30 år siden Meråker kommune og Innherred Renovasjon inngikk et samarbeid. Den gang hadde bygda store utfordringer i forhold til avfallshåndtering.

– Den gang tok fedrene med seg barna opp i Gråva for å trampe på takplatene som lå der for at rottene skulle komme frem, også skjøt de på dem med luftgevær. I dag drar fedrene med seg ungene dit for å trene på skiskyting. At det er godt grohold på den gamle fyllinga vises ved at det er der storfe samler seg på beite, forteller ordfører i Meråker kommune, Kjersti Kjenes.

Meråkbygg var rett og slett rimelig dårlig på gjenvinning før i tiden, men etter et stort stykke arbeid har kommunen tatt tak.

– At vi endret tankegang ble synlig ved at vi flyttet mottak for søppel ned til sentrum av Meråker, samtidig som matavfall, papir og restavfall ble hentet og kjørt bort. Ikke alle var like glade for at gjenvinningsstasjonen skulle ligge midt i sentrum, men vi har nå fått et anlegg på denne flotte tomten, som ligger sammen med flere andre næringseiendommer på Stormyra og det er en flott løsning, avslutter hun.