Knut Erlend Jegersen

Fylkespolitikerne har vedtatt en 10-punktsliste over de kommunene/områdene som skal bygges ut med bedre mobildekning. Først ute er strekningen Brekken – Stugudal som har vært kjent for dårlig dekning i alle år etter at GSM ble innført.

-Nå skal et unikt samarbeidsprosjekt sørge for at dekningen får et skikkelig løft. To nye basestasjoner skal etableres, en i Stugudal i Tydal, og en på Langvikåsen i Røros kommune. Begge basestasjonene skal utstyres 2G, 3G og 4G, slik at både tale- og data blir mulig for abonnentene, sier prosjektleder Pål Dahlø til stfk.no.

Prosjektet er gjort mulig gjennom et samarbeidsprosjekt som Enhet for Regional Utvikling i Sør-Trøndelag fylkeskommune (REGUT/STFK) har tatt initiativ til.

Der koordineres og ledes også prosjektet. I tillegg til fylkeskommunen er begge kommunene med, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og Netcom som netteier og leverandør av de mobile tjenestene.

Kommunen står som eier av mast og hytte, og tilby telelosji til operatører/netteiere vederlagsfritt mot at disse monterer radio- og sambandsutstyr uten offentlige tilskudd.

Nå er det kun Netcom-kunder, eller andre abonnenter innen TeliaSonera som vil få full utnyttelse av den nye dekningen. Men nødsamtaler (112) vil være mulig å ringe for alle.

Går alt etter planen så starter bygging av hytte/mast og fremføring av strøm så snart snøen er borte. Rundt årsskiftet 2015/16 vil alt være klart. ​