- Vi har opplevd en relativt krevende sterk vekst fra omsetning på tre milliarder til 5,7 milliarder på tre år. Snart er vi blant de tre-fire største virksomheter i vår region og nærmer oss topp 100 på landsbasis. Vi har en relativt god økonomi med dyktige ansatte som driver effektivt. I fjor hadde vi et resultat på 350 millioner der 125 millioner går tilbake til eierne. Etter at vi har betalt skatt blir det igjen noen kroner som vi kan legge på kistebunnen. Vi er et robust samvirkelag med 3,3 milliarder i egenkapital, orienterte Torbjørn Skei.

Totalt har Coop 183.000 eiere etter en rivende utvikling med mange nye medlemmer.

- Det er spesielt hyggelig at så mange unge blir medlemmer. Coop-appen har eksplodert blant unge medlemmer, sier Skei og regner opp Coops rike flora av butikker og forretningsengasjement.

Med en eiendomsmasse på omlag 250.000 kvadratmeter ved siden av et stort tomteareal som dekker 120 fotballbaner. For eksempel har City Lade nå et butikkareal på 88.000 kvadratmeter med to milliarder i omsetning der Coop står for halvparten.

- Vi har bygd ut senteret fire ganger siden 2004 og vi eier 50 % av City Syd, sier Skei som også nevner boligbygging i samarbeid med Veidekke. – Vi kjøpte gamle Nortura som ble leid tilbake en tid. Nå starter byggingen. Her kommer en ny Obs på 13.000 kvadratmeter, sier han,

Planer i Stjørdal

Coop er en stor aktør i Stjørdal og stjørdalingen Skei har planer om videre vekst klare.

- Vi starter med riving av dagens butikk på Skatval i januar. Bare murene vil stå igjen. Det blir inngang mot vest og større areal. Vi skal foreta en relokalisering av Obs Bygg på Sjøsiden som i dag er for liten for vår virksomhet. Vi har en god dialog med Stjørdal kommune om et nytt areal ved Evja der Extra gjør det godt og i år vil nå en omsetning på 170 millioner. Den nye bygg-butikken vil bli på omlag 6.000-7.000 kvadratmeter. Vi eier 80 % av arealet i Kjøpmannsgata 36-40 og har lojalt avventet sentrumsregulering. Men nå ser vi at det popper opp så mange prosjekt på dispensasjon mens sentrumsplanen aldri blir ferdig. Målet vårt er at om tre år skal vi stå klar til bygging på dette området. Coop har spilt inn skisser til løsninger innenfor vårt areal. Kommunen ønsker en annen tilkobling for veg som betyr en ny trafikal løsning. Og vi har areal på Hell. Vi kjøpte en åker på 20.000 kvadratmeter regulert for næringsformål. Vi har tenkt å bygge ny butikk her. Det er viktig hvor 705 kommer til å gå. Vi vil bygge for næring og leiligheter noen år fram i tid. Beliggenheten nær flyplassen er attraktiv. Alle flyplasser vokser utover. Dette er et spennende område noen år fram i tid, sier Torbjørn Skei.

Utbytte og frivillighet

- Ellers jobber vi aktivt med kjøpeutbytte til eierne og vil holde oss på 2 %. Det er målet. Coop Midt-Norge har i dag 2100 ansatte fordelt på 1100 årsverk. Vi bruker mange millioner på å sponse frivillighet. Coop støtter RBK. Det er en trøndersk stolthet som skaper samhold. Ingenting samler Trøndelag så mye som RBK. Dere som ikke et interessert i fotball skjønner ikke hva jeg sier. Det har vært hyggelig å være sponsor for RBK i tre år når klubben samtidig har blitt seriemestre i alle tre år. Det er nesten 8000 barn som løper rundt med Coop-reklame i vårt område, sier Torbjørn Skei, som er stolt over å representere en virksomhet som har drevet med delingsøkonomi i 150 år.

Framtidas handel

Men hva tror Coop-sjefen om fremtidens handel?

- Hvor enkelt er det å tenke 20–30 år fram i tid? Det er vanskelig å spå. Utviklingen går så raskt. Vi kan se tilbake på hvilken utvikling vi har hatt, sier han og viser noen gamle bilder som han fikk låne av Jan Algar Selin. Et bilde av Stjørdal sentrum fra 1929 viser god avstand mellom husene.

- Det var veldig positivt at vi fikk vegtunnelen på Tangen som åpner arealet ned mot sjøen. Nå vil jeg gi en honnør til Vennatrø Eiendom og Torgkvartalet som gjør en fantastisk jobb for å styrke Stjørdal sentrum. Handelen har opplevd en rivende utvikling i de senere år. Derfor er det morsomt å vise fram et bilde fra virksomheten til Olav Aavik. Det var i ei tid med butikker over alt. Det vet dere fra Stjørdal sentrum. Nå er det færre, men større butikker, sier Torbjørn Skei og spør:

- Hvordan har vi som mennesker utviklet oss? Vi ser dette bildet av bestefar med stokk. Dagens oldefar er på alder med Mick Jagger. Det har vært en rivende utvikling. Vi lever lenger og blir tidligere pensjonister. Norge har en høy levestandard og bruker mye tid på fritid og reiser. Det påvirker oss som mennesker.

Den første grandiosa

Skei fortsetter reisen tilbake i tid.

- For de som husker 80-tallet, kan vi minnes første PC fra IBM i 1981. Vi husker første mobil i «important» koffert. 11. februar 1980 ble den første Pizza Grandiosa produsert på Stranda. Vi hadde første episode av «Dynastiet» i 1983. På TV var det kun NRK og svensk TV for de som fikk legge inn det. Når vi skal tilpasse oss framtidas handel og drive markedsføring, må vi vite hvordan vi når fram til dere. Det er fortsatt 50 % som leser en avis daglig. Lokalavisene lever. Riksavisene går tilbake. Ungdom leser ikke papiraviser. Magasin har litt oppgang, men det er dramatisk fall for aviser. Selv blar jeg i 15 aviser daglig for å følge med. Som annonsør gir det oss utfordringer. To millioner nordmenn har sagt nei til uadressert reklame. Av 10 postkasser henger det nei til reklame på ni av dem. Vi jobber derfor med alternative kanaler. Dere leser kanskje mer reklame enn gjennomsnittet, men ungdom ser ikke på vanlig TV noe mer, sier Skei henvendt til seniorene i Kimen.

- Undersøkelser viser færre seerminutt. På to år har TV-konsumet blant unge seere stupt med 30 %. Nå er det fleste seerne over 60 år. Det er en enorm endring av vanene. Da hjelper det ikke med TV-reklame. Vi må kommunisere på andre flater enn tradisjonelle flater. Men avis-annonsering er fortsatt kjempeviktig. Det er aktører som har tatt grepene for fort og angret. Derfor må de justere seg tilbake, sier Torbjørn Skei.

Trekk blant de unge

De unge i samfunnet har helt andre vaner enn de eldre, og Skei tok forsamlingen med på en runde på sosiale medier.

- Blant de yngste ser vi i dag 96 % på Facebook og 82 % på Snapchat. Jeg spør min datter på 15 år. Hun forteller at hun sender 300-400 meldinger på Snapchat hver dag. Telefonsamtaler finnes ikke mer. Nå er det Snapchat som gjelder. Facebook er bare for oldiser. Mandag kveld opplevde de unge hjemme stor frustrasjon og var helt rådville. For Snapchat falt ned i halvannen time. De unge har ikke mye personlig kontakt der de snakker med hverandre. Hvilke vaner har de om 20 år? Det er ganske heavy. Jeg innser at også mange godt voksne aktivt bruker Facebook. Det er deres måte å være sosial på. Dette forandrer vår måte å tenke kommunikasjon på for å nå fram til kundene våre, sier Torbjørn Skei og snakker om mediemakten og dens endringer.

- Hvem er Norges mektigste kvinne innenfor media? Det er blogger Sophie Elise Isachsen. Hun har over 50.000 daglige følgere på sin blogg, setter dagsorden og påvirker. Det sier litt om hvordan de unge under 25 år tenker.

Petter Northugs posisjon

Torbjørn Skei og Coop er stolt sponsor av Rosenborg, men har også andre gullfugler i stallen.

- Coop fikk så ørene flagra da vi inngikk samarbeid med Petter Northug. Hvordan kunne vi samarbeide med en individualist? Men Coop er i dag den dagligvareaktøren som har best omdømme og er best likt. Han har dratt til oss mange unge. Petter har 388.000 følgere på Instragram. 443.000 følger han på Facebook. Det er ingen som setter agendaen så raskt når han inviterer Tom Tvedt og Inge Andersen med på fest. Det er så mange som får inn hans syn. Slik har verden blitt. Det skaper makt og posisjon. Vi må forholde oss til det, sier Skei.

Coop-direktøren ser også en endring i folks forventninger.

- En annen trend vi merker er hos personer født etter 1980. Vi snakker gjerne om alderssegmentet 16-37 år. De forventer svar på henvendelser innen ett minutt. Det ønsker også forbrukeren. Vi som handelsaktører må tilpasse oss det tilbudet de ønsker. Det er forsket på kundeforståelse. Vi tilpasser tilbud blant annet gjennom kuponger. Du kan ikke tilby kattemat til en kunde uten katt. Du kan ikke tilby shampo til en kunde uten hår. Det gjelder å komme nærmere inn på kundene. Vi har mange som kverner kjøpsprosesser og kjøpsdata for å lage tilbud. Mobil er og blir noe som påvirker oss. Mye kommunikasjon går via mobil. Vi skal lage tilbud ut fra et godt sortiment. Vi kan dele inn vår strategi på seks områder: Multikanal, personalisering, avansert analyse, markedsføring, automatisering/robotisering og innovasjon i butikk. Vi ser en stor grad av robotisering i forhold til lagerhold. Vi har Norges største automatiserte engroslager ved Gardermoen. Det betyr at kostnader til distribusjon har gått ned. Dermed kan vi gi bedre service i flere butikker.

Ingen betjening

Flere og flere handler på nett og vil ha det enklest mulig. Det er en utvikling Torbjørn Skei selvsagt følger nøye.

- Vi ser at det vokser fram nettaktører. Her er det spennende utviklingstrekk. I framtida vil mange av butikkene bli utleveringspunkt. Mange bestiller varer og får dem levert hjemme, men det er vanskelig bare å være nettaktør. Det har Amazon tatt konsekvensen av og kjøpt en kjede med butikker. Jeg tror at du i framtida må betale for å bruke kontanter. Vi ser allerede nå at kontantene forsvinner både fra kirka og idretten. I framtida kan du handle uten betjening. Kundene stiller stadig sterkere krav. Egg skal komme fra frittgående høns. Burhøns duger ikke lenger. Vegetarmat kommer sterkere. Det er tre ganger flere kvinner enn menn som etterlyser vegetarmat, sier Skei, som lover at Coop skal følge med inn i framtida.

- Vi i Coop skal tilfredsstille kundene og se inn i framtida. Vi må vite hva kundene vil ha. Det kan få dramatiske konsekvenser å gjøre feil grep i forhold til hva kunden ønsker. Det kan igjen få dramatiske økonomiske konsekvenser. Det er kundene som er sjefen. Vi kan ikke tvinge eller lure kunden, sier Torbjørn Skei.