– Dersom barnet eller foresatte ikke møter frivillig, kan de avhentes av politiet