Kommuneoverlege-saken: 48 kvinner har status som fornærmet