Foreslo gratis kirke for ikke troende. Det ble nedstemt

foto