Stjørdals splitter nye tilbud har som formål om å gi et fritidstilbud til ungdom, så vel som å gi fremtidige e-sportsutøvere en trenings- og læringsarena. Tilbudet er enkeltstående, men er underlagt den frivillige organisasjonen eFIKS gaming.

- Vi har sett behovet lenge, men særlig etter pandemien. I to år har barn og unge vært mye isolert, og spesielt i gaming-verdenen. Vi ønsker å tilby en arena der ungdom kan finne seg en gruppe, og delta i sosial gaming, sier Guttorm Tysdal i eFIKS gaming.

I tillegg til å være et fritidstilbud, skal det også legges til rette for et pedagogisk dagtilbud som skolene kan benytte seg av for alternativ undervisning.

Strekker ut en hånd til lokalsamfunnet

For å kunne gi ungdommen best mulig tilbud, har eFIKS gamings ungdom og frivillige voksne opprettet spleis. Senteret i sentrum skal realiseres uansett, men drahjelp fra lokalsamfunnet og næringslivet vil være avgjørende for hvor mange maskiner og ungdommer de får plass til.

- Vi trenger at folk engasjerer seg, og håper særlig på hjelp fra næringslivet. Sponsorer og samarbeidspartnere vil bli synliggjort både på hjemmesidene og i selve lokalet. I tillegg har vi søkt tilskudd fra kommunen, forteller Tysdal.

På hjemmesiden har eFIKS publisert en ønskeliste over manglende utstyr. Tysdal og makker Bjørn Erik Stavnes understreker at de ønsker å bygge senteret på gjenbruk, men selv brukte ting koster.

- Så å si alt vi har enten fått eller kjøpt av interiør og utstyr er brukte varer. Det skal være kostnadseffektiv gaming, som viser at man kan få til mye moro på få midler. Det hele er basert på frivillighet, så det er ingen som tjener på dette. Alt som kommer inn, går tilbake til ungdommen, sier han.

Tanken er at lagene skal kunne booke seg en treningstid på fritiden, og får de nok støtte, vil de kunne tilby opp mot 12 plasser.

Gamingsenteret vil bestå av tre hovedstasjoner: en pc-park for e-sport, og et eget området for VR og Nintendo Switch. Her ser vi hvor VR-spillingen skal foregå. Foto: Anette Fossmo

Smart gaminglivsstil

Det er en stor frivillig innsats fra ungdommer og voksne som nå har ført til at de tidligere nedslitte lokalene har begynt å ta form som et moderne gamingstenter.

- Det har vært viktig å involvere ungdommen, slik at de har vært med på å ta avgjørelser. Da føler de en større tilhørighet og et eierskap til lokalene, sier Tysdal.

På fritiden vil tilbudet spesifikt rette seg mot e-sportlag, som skal ledes av en kaptein fra ungdomsgruppen til eFIKS, i tillegg til en voksenperson som skal fungere som manager.

- Det er kapteinene som skal ha ansvar for å trene spillere og arrangere turneringer. Når vi har åpnet skal vi arrangere rekruteringskvelder, slik at de forhåpentligvis får fylt opp lagene sine.

I tillegg til pc-parken og e-sport-treningen, har de også et område VR og Nintendo Switch. De to sistnevnte skal brukes til de som kalles en smart gaminglivsstil.

- Vi har god erfaring med å kombinere spill-interessen med fysisk trening. Både VR og Nintendo Switch har spill som er tilrettelagt for fysisk aktivitet, forteller Tysdal.

Danne et sosialt fellesskap

Et annet viktig poeng med å flytte gamingaktiviteten ut av hjemmet, og inne i et senter, er at ungdommene får muligheter til å danne et fellesskap.

- Det er viktig å føle at man er del av en gruppe. Noe av poenget med sosial gaming er at når de samles fysisk, blir man kjent på en helt annen måte enn når man spiller mot hverandre online, sier han og tilføyer:

- Det er selvfølgelig også viktig at vi har voksne til stede, med et overordnet ansvar. Vi kommer til å legge til rette at voksne- og foreldre involveres, og læres opp i gamingkultur.

Den offisielle åpningen vil finne sted ved månedsskiftet august og september.

Litt av poenget er å samle ungdommen, slik at de får flyttet aktiviteten ut av hjemmet og inn på en sosial arena. Foto: Anette Fossmo